Declarație de protecție a datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Indicații generale

Următoarele indicații oferă o privire de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal atunci când accesați site-ul nostru web. Date cu caracter personal sunt toate datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați Declarația de protecție a datelor din textul prezentat mai jos.

Colectarea datelor de pe acest site web

Cine răspunde pentru colectarea datelor de pe acest site web?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este desfășurată de operatorul site-ului web. Datele sale de contact pot fi preluate din caseta tehnică a acestui site web.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate prin faptul că dvs. ni le comunicați. Aici poate fi vorba de date pe care le introduceți într-un formular de date de contact.

Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când accesați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de ex., browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Colectarea acestor date are loc automat, imediat ce intrați pe site-ul nostru web.

În ce scop utilizăm datele dvs.?

O parte dintre date este colectată pentru a garanta furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dvs. în utilizare.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs.?

Aveți în orice moment dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. cu caracter personal stocate. În plus, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest acord în orice moment pentru viitor. În plus, aveți dreptul de a solicita în anumite circumstanțe limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Ne puteți adresa în orice moment întrebări în această privință sau alte întrebări pe tema protecției datelor la adresa indicată în secțiunea Mențiuni legale.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Atunci când accesați site-ul nostru web, comportamentul dvs. în navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru are loc în primul rând pe baza unor module cookie și a unor așa-numite programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, puteți consulta următoarea Declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire și Content Delivery Networks (CDN)

Găzduire externă

Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (gazdă). Datele cu caracter personal înregistrate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdei. Poate fi vorba, printre altele, despre adrese IP, solicitări de contact, meta-date și date de comunicare, date contractuale, date de contact, nume, date de acces la site-ul web și alte date generate prin intermediul unui site web.

Utilizarea gazdei este în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Gazda noastră va prelucra datele dvs. numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.

Folosim următoarele gazde:

Host Europe GmbH
Hansestr. 111
51149 Köln

Încheierea unui contract de prelucrare a comenzilor

Pentru a asigura prelucrarea conformă cu protecția datelor, am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu gazda noastră.

3. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate protecția datelor dvs. personale. Tratăm datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor, precum și în conformitate cu această Declarație de protecție a datelor.

Atunci când utilizați acest site web sunt colectate diverse date cu caracter personal. Date cu caracter personal sunt datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Prezenta Declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le utilizăm. De asemenea, explică modul în care are loc acest lucru și în ce scop.

Atragem atenția asupra faptului că transferul de date pe internet (de ex., în cazul corespondenței pe e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecție neîntreruptă a datelor împotriva accesării acestora de către terți nu este posibilă.

Notă privind organismele responsabile

Organismele responsabile pentru prelucrarea datelor de pe site-urile web din cadrul Grupului Manten sunt:

Heinrich Manten Qualitätsfleisch vom Niederrhein GmbH & Co. KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-0
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Heinrich Manten Qualitätsfleisch vom Niederrhein GmbH & Co. KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-0
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Fleischmarkt Olpe GmbH
EG-Schlacht- & Zerlegebetrieb
Friedrichsthaler Straße 8
57462 Olpe

Telefon: +49 (0) 27 61 / 92 61-0
E-Mail: info@fleischmarkt-olpe.de

MKV Manten Kaufmännische Verwaltung GmbH
Möhlendyck 9
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-577
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

 

Perioada de stocare

Dacă nu este specificată o anumită perioadă de stocare în această declarație de protecție a datelor, datele dvs. cu caracter personal vor rămâne la noi până când nu mai este valabil scopul prelucrării datelor. Dacă faceți o solicitare legitimă de ștergere sau vă revocați acordul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive legal admisibile pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de exemplu, perioade de păstrare fiscale sau comerciale); în acest din urmă caz, ștergerea are loc după ce aceste motive încetează să existe.

Responsabilul cu protecția datelor prevăzut prin lege

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 2831 93840
E-Mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

Notă privind transferul de date către S.U.A.

Site-ul nostru web include instrumente de la companii cu sediul în S.U.A. Când aceste instrumente sunt active, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către serverele din S.U.A. ale companiilor respective. Am dori să subliniem că S.U.A. nu este o țară terță sigură în sensul legislației UE privind protecția datelor. Companiile americane sunt obligate să dezvăluie datele cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dvs., persoana în cauză, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile din S.U.A. (de exemplu, serviciile secrete) să proceseze, să evalueze și să stocheze permanent datele dvs. pe serverele din S.U.A. în scopuri de monitorizare. Nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea acordului dvs. pentru prelucrarea datelor

Numeroase operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dvs. explicit. Puteți revoca în orice moment un acord deja dat. Legalitatea prelucrării datelor efectuate înainte de revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul la opunere împotriva colectării de date în cazuri speciale precum și împotriva marketingului direct (art. 21 RGPD)

ATUNCI CÂND PRELUCRAREA DATELOR ARE LOC ÎN TEMEIUL ART. 6 PARA. 1 LIT. E SAU F RGPD, AVEȚI ÎN ORICE MOMENT DREPTUL, DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ, SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU PROCESUL DE PROFILING PE BAZA ACESTOR DISPOZIȚII. PENTRU TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA ARE LOC PRELUCRAREA, CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR. DACĂ VEȚI ÎNAINTA O CERERE DE OPUNERE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE PUTEM ADUCE DOVADA UNOR MOTIVE LEGITIME ȘI IMPERIOASE PENTRU PRELUCRARE, CARE PRIMEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU ATUNCI CÂND PRELUCRAREA SERVEȘTE LA AFIRMAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR ÎN JUSTIȚIE (OPUNERE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 PARA. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE MARKETING DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL UNUI ASTFEL DE MARKETING; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU PROCESUL DE PROFILING, ATÂT TIMP CÂT ACESTA ESTE LEGAT DE UN ASTFEL DE MARKETING DIRECT. ODATĂ CU OPUNEREA DVS., UTILIZAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL ACȚIUNILOR DE MARKETING DIRECT VA ÎNCETA (OPUNERE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 PARA. 2 RGPD).

Dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării RGPD, persoana vizată are dreptul la reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care se presupune că a avut loc încălcarea. Dreptul la reclamație nu va fi atins de alte căi de atac administrative sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi într-un format accesibil, lizibil electronic, datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza acordului dvs. sau în vederea îndeplinirii unui contract. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acest lucru va avea loc doar în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL, respectiv TLS

Acest site utilizează criptare SSL, respectiv TLS, din motive de siguranță și pentru protejarea transferului de conținuturi confidențiale, precum comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți în calitatea noastră de operatori ai site-ului. Conexiunea criptată poate fi recunoscută prin faptul că pe rândul corespunzător adresei din browser „http://” devine „https://”, precum și pe baza simbolului lacăt de pe rândul browserului.

Atunci când criptarea SSL, respectiv TLS, este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Informare, blocare, ștergere și rectificare

În cadrul dispozițiilor legale valabile, aveți în orice moment dreptul la informare gratuită cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus sau alte întrebări pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică.

Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest sens, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică. Dreptul la limitarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • Atunci când contestați corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal stocate la noi, de regulă, avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a avut loc/are loc în mod neregulamentar, în locul ștergerii puteți solicita limitarea prelucrării datelor.
  • Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal decât în scopul exercitării, apărării sau afirmării drepturilor în justiție, aveți dreptul de a solicita, în locul ștergerii, limitarea datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dacă ați formulat o opunere în temeiul art. 21 para. 1 RGPD, trebuie să aibă loc o cântărire a intereselor dvs. și a intereselor noastre. Atât timp cât nu s-a stabilit prioritatea intereselor, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați limitat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – cu excepția stocării lor – pot fi prelucrate doar cu acordul dvs. sau în vederea afirmării, exercitării sau apărării drepturilor în justiție sau în vederea protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive legate de un interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Opunerea împotriva e-mailurilor de marketing

Prin prezenta se respinge utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de furnizare a unei casete tehnice pentru trimiterea de materiale publicitare și de informare nesolicitate în mod explicit. Operatorii paginilor web își rezervă în mod expres dreptul la proceduri judiciare în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu prin e-mailuri de tip spam.

4. Colectarea datelor de pe acest site web

Module cookie

Site-ul nostru utilizează așa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text, de mici dimensiuni și nu afectează terminalul dvs. Acestea sunt stocate temporar pe terminalul dvs. pe toată durata unei sesiuni (module cookie de sesiune) sau permanent (module cookie permanente). Modulele cookie de sesiune sunt șterse automat la sfârșitul vizitei dvs. Modulele cookie permanente rămân pe terminalul dvs. până când le ștergeți manual sau până când browserul dvs. web le șterge automat.

În unele cazuri, pot fi stocate și module cookie de la terți pe terminalul dvs., atunci când accesați site-ul nostru (module cookie terțe). Acestea facilitează utilizarea noastră sau a dvs. a anumitor servicii ale unei companii terțe (de ex., module cookie pentru procesarea serviciilor de plată).

Modulele cookie au diferite funcții. Numeroase module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece fără acestea anumite funcții ale site-ului nu ar funcționa (de ex., funcția coșului de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie sunt utilizate pentru a evalua comportamentul în utilizare sau pentru a afișa reclame.

Modulele cookie care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică (module cookie necesare) sau pentru a furniza anumite funcții pe care le doriți (module cookie funcționale, de ex., pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de ex., module cookie pentru măsurarea publicului web), sunt stocate în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei legal. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra stocării modulelor cookie pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În cazul s-a solicitat acordul pentru stocarea modulelor cookie, stocarea modulelor cookie relevante are loc exclusiv pe baza acestui acord (art. 6 para. 1 lit. RGPD); acordul poate fi revocat în orice moment.

Puteți seta browserul dvs. astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea modulelor cookie în anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

În cazul în care sunt utilizate module cookie de la companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa în mod separat în cadrul acestei Declarații de protecție a datelor și, dacă este necesar, vă vom cere acordul.

Fișiere log de server

Furnizorul paginilor web colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere log de server, pe care browserul dvs. ni le transferă automat. Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • referrer URL
  • numele gazdei calculatorului de pe care are loc accesarea
  • ora apelării serverului
  • adresa IP

Aceste date nu vor fi compilate cu alte surse de date.

Colectarea acestor date are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra prezentării fără erori tehnice și optimizării site-ului web – pentru aceasta, fișierele log de server trebuie colectate.

Solicitări prin e-mail, telefon sau telefax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din aceasta (nume, solicitare), vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dvs. Nu vom transmite mai departe aceste date fără acordul dvs.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 para. 1 lit. b RGPD, în cazul în care solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a lua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim asupra prelucrării eficiente a solicitărilor adresate nouă (art. 6 para. 1 lit. f RGPD) sau pe acordul dvs. (art. 6 para. 1 lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul solicitărilor de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, până când revocați acordul pentru stocare sau până când scopul pentru stocarea datelor nu se mai aplică (de ex., după ce procesarea cererii dvs. a fost finalizată). Nu se aduce atingere dispozițiilor legale obligatorii – în special în ceea ce privește termenele legale de păstrare.

5. Instrumente de analiză și reclame

Matomo (fostul Piwik)

Acest site web utilizează serviciul de analiză web open source Matomo. Matomo folosește tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului pe mai multe pagini pentru analiza comportamentului utilizatorului (de exemplu, cookie-uri sau amprente ale dispozitivului). Informațiile înregistrate de Matomo despre utilizarea acestui site web sunt stocate pe serverul nostru. Adresa IP este anonimizată înainte de a fi salvată.

Cu ajutorul Matomo, putem colecta și analiza date despre utilizarea site-ului nostru de către vizitatorii site-ului. Acest lucru ne permite printre altele să aflăm când au fost realizate vizualizările de pagină și din ce regiune provin. De asemenea, colectăm diverse fișiere jurnal (de exemplu, adresa IP, site-ul de referință, browser-ele și sistemele de operare utilizate) și putem măsura dacă vizitatorii site-ului nostru web efectuează anumite acțiuni (de exemplu, clicuri, achiziții etc.).

Acest instrument de analiză este utilizat pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web este îndreptățit să fie interesat de analiza anonimizată a comportamentului utilizatorilor, pentru a optimiza atât oferta sa web, cât și reclamele sale. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, acordul pentru stocarea cookie-urilor), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; acordul poate fi revocat în orice moment.

Găzduire

Găzduim Matomo exclusiv pe serverele noastre, astfel încât toate datele de analiză să rămână la noi și să nu fie transmise.